pass Tijdschrift voor Human Factors

Tijdschrift voor Human Factors

Oplage: 600 exemplaren

Frequentie: 4x per jaar

Doelgroep: leden van Human Factors NL, bewegingswetenschappers, bedrijfsfysiotherapeuten en allen die zich professioneel met het vakgebied ergonomie bezighouden.

Tariefkaart

Plaatsingsmogelijkheden

TvE, 1/1 pagina

€ 750,00  

TvE, 1/2 pagina

€ 550,00  

TvE, 1/4 pagina

€ 300,00  

TvE, 1/8 pagina

€ 250,00  

TvE, bijsluiter

€ 650,00  

Planning
Nr. Verschijnt Deadline reserveren Deadline materiaal
1 week 16 17-3-2017 24-3-2017
2 week 26 24-5-2017 2-6-2017
3 week 42
15-9-2017 22-9-2017
4 week 50
10-11-2017
17-11-2017
Specificaties
Formaten liggend
staand
1/1 pagina 190 x 277
1/2 pagina 190 x 135
90 x 268
1/4 pagina 190 x 65 88 x 133
Bladspiegel 210 x 297 aflopend: +3 mm rondom
Human Factors NL

Human Factors NL is een dynamisch platform voor iedereen die zich bezighoudt met de interactie tussen mensen en hun omgeving.

Human Factors NL is op 8 oktober 2014 opgericht, na samengaan van de belangrijkste verenigingen en stichtingen op het gebied van ergonomie in Nederland. Onder deze nieuwe naam wil Human Factors NL zich inzetten voor het ontwikkelen, inzetten en verspreiden van kennis over human factors en ergonomie in Nederland en daarbuiten.

www.humanfactors.nl