pass NVVKinfo

NVVKinfo

Oplage: 3.500 exemplaren
Frequentie: 4x per jaar
Doelgroep: veiligheidskundigen werkzaam in alle bedrijfstakken, variërend van de gezondheidszorg tot de chemische industrie en dienstverlening, op middelbaar en hoger niveau (MVK, HVK), betrokken bij zowel arbeids- als bedrijfsveiligheid, en gespecialiseerd in bijvoorbeeld: arbeidshygiëne, ergonomie, straling of brandveiligheid.

Tariefkaart

Plaatsingsmogelijkheden

1/1 pagina

€ 1.940,00  

1/2 pagina

€ 1.530,00  

1/4 pagina

€ 765,00  

1/8 pagina

€ 355,00  

2/1 pagina (hartpagina)

€ 2.550,00  

bijsluiter

€ 1.075,00  

Informatie

Het informatieblad van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is inmiddels uitgegroeid tot hét vakblad voor en over veiligheidskunde. NVVKinfo wordt exclusief verspreid onder leden van de NVVK.

Planning
Nr. Verschijnt Deadline reserveren Deadline materiaal
1 15 februari 2019
22 januari 2019 25 januari 2019
2 24 mei 2019
30 april 2019
3 mei 2019
3 27 september 2019
3 september 2019
6 september 2019
4 20 december 2019
26 november 2019
29 november 2019

 

Specificaties
Bladspiegel 210 x 297 mm aflopend + 3 mm rondom
staand liggend
1/1 pagina 216 x 303 mm -
1/2 pagina 90 x 265 mm 185 x 130 mm
1/4 pagina 90 x 130 mm 185 x 65 mm
1/8 pagina - 185 x 30 mm

 

NVVK

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is hét kennisplatform voor veiligheidskundigen in Nederland. Met ijkpunten zoals het Veiligheidscongres, de NVVK-(scriptie)prijs, de Andrew Hale-beurs en de Jan de Kroes-lezing bevestigt de NVVK haar centrale rol in veiligheidsminnend Nederland. Een gestaag groeiend aantal leden, actief in verschillende disciplines en vakgroepen, onderbouwt dit verder.

Beschermheer
Beschermheer van de NVVK is Prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

Domeinen
Naast het bieden van een netwerk en informatie is de NVVK actief betrokken bij veranderingen van wet- en regelgeving. De inbreng van de NVVK is niet alleen specialistische kennis, maar omvat ook de behartiging van de belangen van de veiligheidskundigen. De vereniging richt zich op vijf domeinen van veiligheid: arbeid, extern, consument, patiënten en transport. Op deze terreinen zijn verschillende werkgroepen actief. Ook zijn er regionaal georganiseerde werkgroepen.