DeVeiligheidskundige

Oplage: 2.500 exemplaren (startoplage eerste nummer)
Frequentie: 4x per jaar
Doelgroep: De Veiligheidskundige, zowel hoog- als lager opgeleid en werkzaam als veiligheidskundige, KAM-coördinator, preventiemedewerker of andere arboprofessional.

Tariefkaart

Plaatsingsmogelijkheden

1/1 pagina

€ 1.000,00  

1/2 pagina

€ 500,00  

1/4 pagina

€ 250,00  

advertorial

€ 750,00  

bijsluiter

€ 1.250,00  

Informatie

Het tijdschrift DeVeiligheidskundige valt elk kwartaal op de mat als aanvulling op het online platform www.deveiligheidskundige.nl

Dit tijdschrift zal verdieping en achtergrondinformatie bieden. Digitaal is modern, snel, hip en leuk, maar heeft ook beperkingen.
Rustig bladeren en de tijd nemen om er misschien ook iets van te vinden blijft toch een functie die een website niet goed kan bieden. Een tastbaar blad thuis op de mat of op de tafel in de bedrijfskantine kan die functie wel vervullen.

Planning
Nr. Verschijnt Deadline reserveren Deadline materiaal
Mrt-2018 week 10 1 februari 2018 8 februari 2018
Juni-2018 week 22 26 april 2018 3 mei 2018
Sept-2018 week 40 30 augustus 2018
6 september 2018
Dec-2018 week 49
1 november 2018 8 november 2018
Specificaties
Bladspiegel 210 x 297 mm
staand liggend
1/1 pagina 180 x 252 mm
1/2 pagina 87,5 x 252 mm 180 x 123,5 mm
1/4 pagina 87,5 x 123,5 mm 180 x 60 mm
aflopend
1/1 pagina 216 x 303 mm 3 mm afsnede aan alle kanten