pass Arbo>>

Arbo>>

Oplage: 3.500 exemplaren (door een meeleesfactor van 3,5 een bereik van 12.000 personen)
Frequentie: 10x per jaar (met speciale bijlagen)
Doelgroep: bedrijfsartsen, arbo-verpleegkundigen, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, ergonomen, arbeids- en organisatiedeskundigen, beleidsmakers bij overheid en brache-organisatie en andere arbo-adviseurs

Plaatsingsmogelijkheden

1/1 pagina

€ 2.320,00  

1/2 pagina

€ 1.475,00  

1/4 pagina

€ 830,00  

2/1 pagina, spread

€ 3.975,00  

Informatie

Formule: Arbo doet verslag van de ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en beleid en wet- en regelgeving. Aandacht voor de stand der wetenschap en techniek op het gebied van materialen, producten, installaties, dienstverlening, managementsystemen, scholing en opleiding is een belangrijk element van het blad.

Bereik: Arbo richt zich primair op arbo-adviseurs. Dit zijn arbo-functionarissen die adviseren over arbeidsomstandigheden vanuit een externe of interne adviespositie. Dat zijn: Veiligheidskundigen, Arbeidshygienisten, Bedrijfs- en verzekeringsartsen, A&O-deskundigen, Ergonomen, Arbeidsdeskundigen, Arbeidsgerichte psychologen, Arbobedrijfsmaatschappelijk werkers, Bedrijfsfysio-, oefen- en ergotherapeuten, Arbo-consultants (HBO+), Arbo-geschoolde arbocoördinatoren en preventiemedewerkers in sectoren met hogere risico’s (HBO+), Opleiders en inkopers op het gebied van arbo.

Planning
Editie Publicatie Deadline reserveren Deadline materiaal Thema
1/2
5-2-2016 8-1-2016 15-1-2016 Robotisering
3
4-3-2016 5-2-2016 12-2-2016 Persoonlijke bescherming
S&H
divers 5-2-2016 12-2-2016 Special S&H - congres risicomanagement
4
8-4-2016 11-3-2016 18-3-2016 Duurzaamheid
5 6-5-2016 8-4-2016 15-4-2016 Opleiden/leren
6 10-6-2016 13-5-2016 20-5-2016 Werken op hoogte
7/8 8-7-2016 10-6-2016 17-6-2016 Cultuur en gedrag
9 9-9-2016 12-8-2016 19-8-2016 Over het nieuwe werken/Werkplekinrichting
10 7-10-2016 9-9-2016 16-9-2016 Arbo en digitalisering
11 4-11-2016 7-10-2016 14-10-2016 Persoonlijke bescherming
12 2-12-2016 4-11-2016 11-11-2016 Brandveiligheid
Specificaties

Formaten:

Bladspiegel 210 x 297 mm
Zetspiegel 185 x 265 mm
-aflopend 216 x 303 mm
staand liggend
1/1 pagina 210 x 297 mm
1/2 pagina 90 x 265 mm 185 x 130 mm
1/4 pagina 90 x 130 mm 185 x 65 mm


Drukprocédé: offset
Papiersoort: Binnenwerk hv silk mc 115 grs, Omslag hv gloss mc 170 grs
Raster: 60

Materiaal:

  • Certified PDF (voorkeur)
  • PDF 1.3 formaat (afdrukkwaliteit en afbeeldingen ingesloten, zonder transparantie)
  • EPS (met voorvertoning, fonts en afbeeldingen)
  • TIFF (met voorvertoning en afbeeldingen)

LET OP!! Bij het wegschrijven naar EPS, Tiff of PDF dienen de afbeeldingen te zijn omgezet naar CMYK met een minimale resolutie van 300 Dpi maximaal 600 Dpi.