pass Nieuwe tarieven NVVKinfo

De tarieven van de NVVKinfo zijn per 2014 marginaal gewijzigd.