pass Ergonomie wordt Human Factors

Het Tijdschrift voor Ergonomie heeft een nieuwe naam én een nieuw lay-out: Tijdschrift voor Human Factors.

Human Factors NL is een dynamisch platform voor iedereen die zich bezighoudt met de interactie tussen mensen en hun omgeving.

Human Factors NL is op 8 oktober 2014 opgericht, na samengaan van de belangrijkste verenigingen en stichtingen op het gebied van ergonomie in Nederland. Onder deze nieuwe naam wil Human Factors NL zich inzetten voor het ontwikkelen, inzetten en verspreiden van kennis over human factors en ergonomie in Nederland en daarbuiten.

Human Factors streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken, dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen worden bevorderd.

Het Tijdschrift voor Human Factors is een uitgave van de vereniging Human Factors NL. De vereniging tracht op basis van bovengenoemde omschrijving onderzoek te bevorderen, resultaten openbaar te maken, praktische toepassingen te stimuleren en uitwisseling van gegevens tussen belanghebbende vakgebieden te doen plaatsvinden.