pass Home

De planning voor 2014 van VCA Actueel is bekend. De tarieven blijven ongewijzigd, evenals de oplage (12.750 exemplaren).

Net als voorgaande jaren gaat ook per januari 2014 de oplage van de NVVKinfo weer omhoog. En wel naar 3.250 exemplaren.

De tarieven van de NVVKinfo zijn per 2014 marginaal gewijzigd.

Alle stands op de VCA Actueel Expo zijn vergeven.

Lees meer...